Ukázkové pasivní budovy

Areál tvoří dvojice pasivních budov, výuková a přírodní zahrada. Jedna budova byla rekonstruována a zateplena na pasivní standard a další, která je výjimečná svým úsporným fungováním a architektonickým zpracováním, byla postavena v roce 2012. Budovy slouží jako administrativní a zázemí v ní nacházejí i výukové programy, konference a semináře.

Přírodní a výukové zahrady

Pasivní budova je zanořena do severního svahu Špilberku a přirozeně díky zelené střeše splývá s okolní zahradou. Ta je vybudována jako výukové hřiště. Dvanáct interaktivních soch zasvěcených živlům pomáhá žákům pochopit zákonitosti a procesy probíhající v přírodě. 

S moderní výukovou zahradou sousedí přírodní zahrada, která bývala zahradou klášterní, a je majetkem Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského. Nadace Partnerství zahradu obnovila a zkultivovala. Zázemí v ní má řada zahradnických kurzů pro děti i dospělé.

Obě zahrady poskytují prostor a  zázemí i řadě kulturních a rodinných a akcí, svatbám nebo firemním dnům.

Otevřenou zahradu provozuje Nadace Partnerství.

Průvodce chytrými technologiemi
Pro školy
Pro veřejnost
Klubová karta
Pro firmy
Pasivní dům
Akce
Pronájem
Pro média