Chcete svatbu v Otevřené zahradě? Informujte se o všech možnostech na irena.koutna@nap.cz.

Můžeme zařídit také svatební koordinátorku nebo vhodný inventář a dekorace.
 
SVATBY
1-4 hodiny
(v Kč)
4 - 10 hodin
(v Kč)
Jen obřad (za běžného provozu) 4 000  

Celodenní svatba 

(vč. vnitřnních prostor, areál uzavřen veřejnosti)

  od 15 000

Venkovní učebna, interaktivní stanoviště,

zázemí uvnitř budovy

smluvní cena
Venkovní kuchyně 300 Kč / hod.
Party stan smluvní cena
Catering dle poptávky
Ozvučení 3 000
Kapela, DJ dle poptávky
 
Poznámky:
▪ záloha ve výši 25 % z ceny pronájmu je splatná do 5 dní po podpisu smlouvy o pronájmu a je nevratná
▪ cena pronájmu je uvedena včetně 21% DPH a zahrnuje základní vybavení (židle, stoly...)
▪ uvedené ceny jsou platné  od 1. 1. 2017​
▪ UPOZORNĚNÍ: Ceny se mohou v průběhu roku změnit.

Další podmínky

• Platba v hotovosti
Hotovostní platba může být provedena přímo v Nadaci Partnerství na adrese: Údolní 33, 602 00 Brno.

• Bezhotovostním převodem
Číslo účtu: 994404-0449065015/0800
Variabilní symbol: bude sděleno
Konstantní symbol: 0308
Nadace Partnerství, Údolní 33, 602 00 Brno 2, IČ 45773521, DIČ CZ 45773521

Údaje banky:
Česká spořitelna, Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha, Czech Republic
SWIFT/BIC: GIBACZPX
IBAN: CZ77 0800 9944 0404 4906 5015

V případě, že budete požadovat vystavení faktury před realizací platby, bude Vám zaslána zálohová faktura. Dostane-li se odběratel do prodlení s placením jakékoli částky, kterou je podle faktury povinen uhradit, bude účtován úrok ve výši 0,1% z fakturované částky za každý den prodlení.

Kapacita a dispozice jednacích místností (konferenční sál, malá a velká zasedací místnost)
Catering