Již za týden startuje v Paříži důležitá Světová klimatická konference (30. 11. - 11. 12. 2015). V Brně si takovou konferenci mohli vyzkoušet ve čtvrtek 19. listopadu žáci základní školy z Hamer a víceletého gymnázia ze Znojma. Modelovou klimatickou konferenci pro ně připravila Nadace Partnerství a žáci na ni reprezentovali vybrané země světa. Zhruba 50 žáků si vyzkoušelo, jak těžké je vyjednat podmínky, na které mohou přistoupit všechny země, a zároveň se dozvěděli více o fenoménu klimatických změn.

Žáci obou škol dostali za úkol zjistit si více informací o zemi, kterou na konferenci zastupovali. Aby byla simulace co nejvěrnější, podmínkou účasti byla i formální oblečení,“ vysvětluje Tomáš Růžička z Nadace Partnerství s tím, že na programu modelové konference nechybělo ani kuloární jednání a lobování. Na konferenci přednesli zástupci jednotlivých států oficiální stanoviska a následně se pokusili vyjednat mezinárodní cíle, které by mohly vést ke snižování CO2. Projekt tak poskytl žákům příležitost k rozvoji znalostí, kritického uvažování ohledně klimatických změn a možností jejich ovlivňování a motivoval žáky aktivně se podílet na rozhodování o své vlastní globální budoucnosti.

Podobná klimatická konference se v Brně nekonala poprvé. Nadace Partnerství ji zorganizovala již v letech 2012 a 2013. „Vždy jsme konferenci pořádali těsně před těmi skutečnými, které se uskutečnily v Dauhá, respektive ve Varšavě, ale nikdy asi nebyla situace tak dramatická – s ohledem na pařížské útoky. Právě klimatické změny totiž přináší mimo jiné i zhoršující se dostupnost vody a potravin a povedou k dalším uprchlickým vlnám a k posilování radikalismu. Když se svět počátkem prosince v Paříži dohodne na potřebném snížení emisí, byl by to výrazný krok nejen ke zmírnění klimatických změn na Zemi, ale i k boji proti terorismu, jakkoliv to dnes může znít jako přitažené za vlasy,“ uzavírá Tomáš Růžička.

Kontakt:
Tomáš Růžička, tel. 607 720 135, e-mail tomas.ruzicka@nap.cz

Co-financed by EU

eu_web.jpg