InspiraTerra No.3

 

InspiraTerra No.2


Program vznikl s finanční podporou Ministerstva životního prostředí – Fondu environmentální odbornosti Programu švýcarsko-české spolupráce.


Zelené střechy, 18. ​2. 2016

  • Jak stromy a lesy hospodaří s vodou a vzduchem:
         - publikace

         - poster Ulmus leaf area

         - poster Root systems


Online bilance energií v Otevřené zahradě

Seminář byl realizován v rámci projektu "Vytvoření environmentálních vzdělávacích programů pro studium odezvy na změny klimatu EHP-CZ02-0V-1-008-2014" podpořeného grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. Příjemcem grantu je Mendelova univerzita v Brně.