Země živitelka

Co je to půda? Jak se tvoří, jak vzniká? Jaké faktory na půdu působí a jak ji ovlivňují? Co způsobuje člověk různým využíváním půdy? Proč je některá půda úrodná a jiná není? Jaké půdní typy a druhy najdeme v okolí Brna?

Jaká půda zde vznikne?

To je ústřední otázka, o které rozhoduje právě zasedající půdní sněm. Přítomni jsou téměř všichni důležití činitelé - žížala, bakterie, zbytky rostlin a živočichů, voda, slunce, vítr. Zdá se, že jediný, kdo chybí, je člověk! Pojďte ho doplnit a společně objevit odpovědi na otázky, o kterých musí sněm rozhodnout!

Stanoviště Země živitelka je tvořeno nejen půdním sněmem, ale také lokálním květináčem opatřeným kukátky, které nám umožní podívat se do nitra půdy a zjistit, co se v ní vlastně děje. V květináči je zasazený malý stromek. Až vyroste ze svého malého květináče, bude přesazen na jiné místo v zahradě, aby mohl dále růst. A co je to za druh stromu? To se dozvíte, když přijdete!

Co se tady můžeme naučit

  • Vznik půdy: pomalý a složitý proces, v němž je člověk jen jedním z mnoha faktorů, závislost člověka na půdě
  • Místní půdní profil: vysvětlení jeho struktury a vzniku, vlivy jednotlivých půdotvorných faktorů (simulační hra)
  • Geologické podloží: rozdíly v utváření Českého masívu a Karpat, vliv na půdy
  • Úrodnost půdy: co vyjadřuje, co ji ovlivňuje
  • Antropogenní vliv na půdu: pozitivní, negativní (práce s geologickou a pedologickou mapou, půdními profily z různých míst kraje)
  • Vyčerpání půdy, nedostatek úrodné půdy v některých místech světa: co s tím můžeme dělat, jak může člověk ovlivnit úrodnost půdy


Vzdělávací centrum Otevřená zahrada provozuje Nadace Partnerství

Nadace Partnerství pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granty, odborné služby a inspiraci ze zahraničí. Podporuje kvalitní veřejná prostranství, zelené stavění, vzdělávání, zeleň ve městě i v krajině, zklidňování dopravy, šetrnou turistiku a ochranu přírody.

Chcete oživit náměstí vašeho městečka? Potřebujete naplánovat cyklostezku? Chcete přilákat více turistů kvalitními službami a interpretací vaší historie? Záleží vám na dobré péči o zeleň? Chcete stavět zelený dům? Obraťte se na Nadaci Partnerství!
 

www.nadacepartnerstvi.cz  |  www.partnerstvi-ops.cz

Kontakt

Nadace Partnerství
Údolní 33, 602 00 Brno
[ zobrazit na mapě ]

tel.: +420 515 903 111
fax: +420 515 903 110
www.nadacepartnerstvi.cz
partnerstvi@nap.cz

podrobnější kontakty

logo-web.png
Otevírací doba
(od dubna do října)
 

po–pá  
08.00–18.00 

08.00–13.00   
výukové programy (vstup omezen)

so–ne
10.00
18.00

Pozn. Areál může být v rámci předem objednané akce uzavřen.
 

© 2014, Nadace Partnerství, všechna práva vyhrazena Powered by Kentico CMS Login