Ze života odpadu

Kdo tvoří odpad? Co je vlastně odpad a co už odpad není? Proč dnes odpad třídíme, když dříve se to nedělalo? Kam se v našem městě odváží odpad a co se s ním děje poté, co ho hodíme do popelnice? Jak se odpady v přírodě rozkládají? Co o mně vypovídá můj vlastní odpad?

Odpad, nebo surovina?

Stanoviště Ze života odpadu předchází ostatním stanovištím v zahradě, je umístěno při vstupu do areálu z Údolní ulice. Vizuálně je identické s řešením ostatních stanovišť. Najdeme zde kontejnery na tříděný odpad, které jsou ukryté za třídící stěnou. Ta je zobrazena formou devíti panáčků s různými symboly odpadu. Pod střechou jsou dále umístěny kontejnery na tříděný odpad, určené pro místní obyvatele a pracovníky.

Na zdi si můžete prohlédnout grafiku znázorňující životní příběh PET lahve, jednoho z nejpoužívanějších odpadů v domácnostech.

Co se tady můžeme naučit

  • Odpady: recyklace a znovu využití přírodních zdrojů
  • Odpad jako surovina: jak lze odpad dále používat, co můžeme z odpadu ještě vyrobit
  • Třídění odpadu: jak správně třídit odpady z domácnosti, kam co patří
  • Původ odpadu: odpad jako součást živé přírody
  • Biologický a organický odpad: jak s ním naložit, jak jej dále využít
  • Historie vzniku odpadu: porovnání odpadu v minulých letech a v dnešní době


Vzdělávací centrum Otevřená zahrada provozuje Nadace Partnerství

Nadace Partnerství pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granty, odborné služby a inspiraci ze zahraničí. Podporuje kvalitní veřejná prostranství, zelené stavění, vzdělávání, zeleň ve městě i v krajině, zklidňování dopravy, šetrnou turistiku a ochranu přírody.

Chcete oživit náměstí vašeho městečka? Potřebujete naplánovat cyklostezku? Chcete přilákat více turistů kvalitními službami a interpretací vaší historie? Záleží vám na dobré péči o zeleň? Chcete stavět zelený dům? Obraťte se na Nadaci Partnerství!
 

www.nadacepartnerstvi.cz  |  www.partnerstvi-ops.cz

Kontakt

Nadace Partnerství
Údolní 33, 602 00 Brno
[ zobrazit na mapě ]

tel.: +420 515 903 111
fax: +420 515 903 110
www.nadacepartnerstvi.cz
partnerstvi@nap.cz

podrobnější kontakty

logo-web.png
Otevírací doba
(od dubna do října)
 

po–pá  
08.00–18.00 

08.00–13.00   
výukové programy (vstup omezen)

so–ne
10.00
18.00

Pozn. Areál může být v rámci předem objednané akce uzavřen.
 

© 2014, Nadace Partnerství, všechna práva vyhrazena Powered by Kentico CMS Login