V areálu Otevřená zahrada nabízíme dětem z mateřských škol, žákům základních škol a studentům středních škol a gymnázií lektorované výukové programy. 

Aktuální nabídku pro školní rok 2015/2016 najdete zde.