• Poskytuje přátelské pracovní prostředí nejen díky unikátnímu technickému a přírodnímu zázemí, ale např. i miniškolkou pro děti zaměstnanců Nadace i spolupracujících organizací, ordinací praktické lékařky v areálu nebo možností kvalitního stravování v restauraci La Boucheé, která vaří z čerstvých surovin místních sedláků, často v bio kvalitě.

  • Investicemi do úsporných budov, do obnovitelných zdrojů energie a do šetrného provozu se přibližuje areál k uhlíkově neutrálnímu provozu a tím vytváří příklad nejen pro přestavbu městských zón, ale i pro nové developerské projekty.

  • Otevřená zahrada poskytuje unikátní příklad dvou administrativních budov v pasivním energetickém standardu: Novostavby a rekonstrukce, u kterých jsou podrobně sledovány spotřeby energie. Tyto zkušenosti jsou využívány pro vzdělávání studentů, investorů, projektantů i pro aplikovaný výzkum.

  • Areál v maximální možné míře využívá obnovitelné zdroje. Vytápění a chlazení je zajišťováno tepelnými čerpadly a geotermálními vrty, při výměně vzduchu je využívána účinná rekuperace, užitkovou vodu ohřívají sluneční kolektory, a část energie na provoz kanceláří je získávána z fotovoltaických panelů na střeše budovy B.

  • Šetrné hospodaření s vodou. V areálu se zachycuje dešťová voda ze střech i zpevněných povrchů zahrady do nádrží o celkovém objemu ca 45 m3 a využívá se k zalévání zahrady a ke splachování toalet. Dochází tím k úspoře asi 60 % pitné vody. Šedá voda z kuchyněk a umýváren je zachycována ve vodním biotopu, který funguje jako kořenová čistírna. V každém kohoutku je nainstalována technologie Watersavers, která properluje vodu a snižuje tak její spotřebu. V zahradě je také jedno z mála funkčních pítek v Brně.

  • Ke zpomalování odtoku po prudkých srážkách přispívají ve městě zelené střechy a vliv letních veder pomáhají zmírňovat popínavé rostliny na fasádách.

  • Pro celkové snižování ekologické stopy je důležitá doprava. Areál je velmi dobře dostupný městskou hromadnou dopravou a Nadace vytváří podmínky pro cyklisty (parkování kol, sprchy, půjčovna elektrokol). V areálu sídlí také carsharingová společnost Autonapůl.

  • Zvyšování druhové rozmanitosti v areálu podporuje nejen pestrost biotopů v zahradě, včetně vodního prvku, ale také integrace hnízd pro rorýsy a netopýry do fasády rekonstruovaného objektu B.

  • Samozřejmostí je důsledná recyklace odpadů včetně vlastních kompostů a vzdělávacího programu.