Měříme:
 

  • ​Přírustek v mm (Increment)
  • Průtok stromem v kg/h (Sap Flow)

EHP-fondy_Logo.jpg

 
Nadace Partnerství je partnerem v projektu
Vytvoření environmentálních vzdělávacích programů pro studium odezvy na změny klimatu 
EHP-CZ02-0V-1-008-2014
podpořeného grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
Příjemcem grantu je Mendelova univerzita v Brně.