Otevřená zahrada Nadace Partnerství si z Prahy odvezla Čestné uznání za přínos k rozvoji šetrného stavitelství realizací budovy s environmentální certifikací.

Bronzový certifikát SBToolCZ byl udělena u příležitosti konference Green Buildings.