• BEFFA 2014: 3. místo v kategorie Nebytové domy
  • Cena Nadace ABF a Centra pasivního domu
  • Stavba roku 2013: Cena ministra životního prostředí za energeticky úspornou stavbu a Cena Skypaper za mimořádný ekologický, společenský a estetický přínos stavby
  • Český energetický a ekologický projekt 2012: Otevřená zahrada získala titul v kategorii Stavba
  • Česká rada pro šetrné budovy: Čestné uznání za přínos k rozvoji šetrného stavitelství realizací budovy s environmentální certifikací
  • Adaptační opatření roku 2015: vítězný projekt v tematické oblasti technologických adaptačních opatření
  • Zelená střecha roku 2016: 2. místo v kategorii veřejná zelená střecha