Měříme:
 

  • Vlhkost a teplotu vzduchu ve výšce 0,5 m a 2 m nad terénem (Air humidity, Air temperature)
  • Úhrn srážek (Precipitation)
  • Vlhkost a teplotu půdy (Soil moisture, Soil temperature)
  • Směr a rychlost věrtu (Wind direction, Wind speed)
  • Globální a přímé záření (Global radiation, Net radiation)*

* Celkové sluneční záření, dopadající na zemský povrch z celé horní polosféry, nazýváme globálním zářením. To má dvě složky: přímé a difuzní záření. Přímé sluneční záření je záření, které přichází přímo ze slunečního kotouče. Naopak difuzní (rozptýlené) záření je záření, které přichází k povrchu z celé oblohy (horní polosféry), ovšem pouze z míst mimo sluneční kotouč. Globální záření je tedy součtem přímého a difuzního záření.

EHP-fondy_Logo.jpg

 
Nadace Partnerství je partnerem v projektu
Vytvoření environmentálních vzdělávacích programů pro studium odezvy na změny klimatu 
EHP-CZ02-0V-1-008-2014
podpořeného grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
Příjemcem grantu je Mendelova univerzita v Brně.