Biotop a kořenová čistírna

Na východní straně Otevřené zahrady se nachází jezírko, které je ve skutečnosti vodním biotopem s funkcí kořenové čističky.
V jezírku probíhají stejné samočistící procesy jako v přirozeném mokřadu. Čištění vody probíhá především díky bakteriím žijícím na kořenech rostlin, které rozkládají organické znečištění a tím vodu čistí.

Biotop má proměnlivou hloubku - od 10 cm až po 1,2 m. Čistící rostlinná zóna je od hluboké zóny oddělena kamennou bariérou.

Mokřadní rostliny plní v kořenových čistírnách řadu důležitých funkcí:

  • poskytování podkladu pro přisedlé mikroorganismy,
  • přivádění kyslíku do kořenové zóny,
  • zateplování povrchu filtračních polí v průběhu zimního období atd.,
  • rozměry: 10,2 x 6,3 m,
  • tvar: nepravidelný ovál,
  • umístění: severovýchodní část zahrady.


Vzdělávací centrum Otevřená zahrada provozuje Nadace Partnerství

Nadace Partnerství pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granty, odborné služby a inspiraci ze zahraničí. Podporuje kvalitní veřejná prostranství, zelené stavění, vzdělávání, zeleň ve městě i v krajině, zklidňování dopravy, šetrnou turistiku a ochranu přírody.

Chcete oživit náměstí vašeho městečka? Potřebujete naplánovat cyklostezku? Chcete přilákat více turistů kvalitními službami a interpretací vaší historie? Záleží vám na dobré péči o zeleň? Chcete stavět zelený dům? Obraťte se na Nadaci Partnerství!
 

www.nadacepartnerstvi.cz  |  www.partnerstvi-ops.cz

Kontakt

Nadace Partnerství
Údolní 33, 602 00 Brno
[ zobrazit na mapě ]

tel.: +420 515 903 111
fax: +420 515 903 110
www.nadacepartnerstvi.cz
partnerstvi@nap.cz

podrobnější kontakty

logo-web.png
Otevírací doba
(od dubna do října)
 

po–pá  
08.00–18.00 

08.00–13.00   
výukové programy (vstup omezen)

so–ne
10.00
18.00

Pozn. Areál může být v rámci předem objednané akce uzavřen.
 

© 2014, Nadace Partnerství, všechna práva vyhrazena Powered by Kentico CMS Login