Na straně energetické náročnosti usilujeme o co největší úspory energie (dva z celkově tří objektů jsou v pasivním energetickém standardu, využíváme energeticky úsporné technologie, osvětlení apod.), na straně využívané energie maximalizujeme podíl obnovitelných zdrojů, zejména z geotermálních zdrojů a ze slunce.

Areál Otevřené zahrady poskytuje unikátní možnost srovnání spotřeb energií a provozních zkušeností dvou typů pasivních budov – novostavby a rekonstrukce.

Kromě špičkových energetických řešení v budovách je u nás možno zhlédnout také ukázkové hospodaření s vodou. Velký důraz klademe i na ekologické formy dopravy.

Veškeré energetické prvky jsou přehledně znázorněny v klikací mapce pasivních budov

Pasivní dům

Odborná veřejnost v Evropě je zvyklá pracovat s termínem pasivní domy (Passivhaus), které se nejprve v německy mluvících zemích a ve Švédsku a později po celém světě začaly stavět v roce 1990. Předcházely jim tzv. sluneční domy, které umožnily odborné veřejnosti nabýt zkušenosti s tzv. pasivními zisky energie, zejména ze slunce a s větráním.

Pro pasivní dům je klíčová dobrá izolace svislých stěn i střechy (doporučené koeficienty prostupnosti tepla 0,15-0,10 W/(m2•K), oken a dveří (0,8-0,6) i budovy od podloží (0,22-0,15).

Stavba je náročná na perfektní provedení a její vzduchotěsnost se prověřuje tzv. blower-door testem. Funkční pasivní dům se neobejde bez nuceného větrání s rekuperací, vnějších žaluzií a dalších technologií. Česká republika v posledních letech zvýšila počet pasivních domů na cca 1000, ale sousední Rakousko jich má stále ještě desetkrát více. Převládají u nás samozřejmě rodinné domy, ale přibývají také administrativní a školicí budovy (Centrum Veronica Hostětín, INTOZA v Ostravě, Otevřená zahrada Nadace Partnerství v Brně, Centrum ekologické výchovy Kladno aj.), školy a v roce 2014 byl otevřen i první pasivní domov důchodců v Modřicích u Brna.

O praktické zkušenosti se rádi podělíme. Neváhejte nás kontaktovat.