Z historie

Ve druhé polovině 19. století začínal na pozemcích dnešní Boromejské zahrady své slavné pěstitelské pokusy Arnošt Emanuel Silva Tarouca, duchovní otec zahradnické profese v zemích Koruny české a zakladatel pražského Průhonického parku. V kronice sester Boromejských, které od něj pozemky koupily, se píše:

"Vypěstoval 26 druhů hrušek, mnoho druhů jablek a začal zde s pěstováním meruněk i mirabelek, jež se dodnes ve zdejších zahradách vyskytují. Poté, co musel městu odprodat ostatní parcely v okolí na stavební pozemky, se přestěhoval do Průhonic, kde založil slavný park. Jeho úspěšné pokusy budily velkou pozornost v celém světě."

1906_planek-zahrad.jpg

2. polovina 20. století

V listopadu 1944 se ulice Údolní stala jedním z terčů spojeneckého bombardování. Mezi zasažené budovy patřil i klášter řádu Milosrdných sester Karla Boromejského na Údolní 35, který sestry provozovaly od r. 1867 spolu s hospicem a školou pro dívky. Přilehlé zahrady sloužily pro zásobování kuchyně ovocem a zeleninou. Zničený klášter Boromejky po válce ani nestačily obnovit, dodnes je na místě kláštera nezastavěná proluka. Než však byly v r. 1950 násilně odsunuty, stihly postavit nový internát. Ten jim pak byl spolu s pozemky zabaven komunistickým režimem a zahrady postupně zpustly.

Bombardovani3-1944.jpg
V roce 2006 zakoupila Nadace Partnerství nemovitost Údolní 33 a postupně přicházela s iniciativou na obnovu zahrad na severním úpatí Špilberka. Díky spolupráci s městem Brnem a zejména s Kongregací Milosrdných sester sv. Karla Boromejského se do zahrad vrací život. Nejprve s Otevřenou zahradou na pozemcích Nadace, která byla otevřena pro veřejnost na jaře 2013, a poté i na sousedních pozemcích ve vlastnictví Boromejek a města Brna. Boromejská zahrada je zpřístupněná veřejnosti od června 2015.

"Chceme poskytnout Brňanům příjemné místo k odpočinku, ekologickému vzdělávání, zahrádkaření a vrátit sem i drobné zvířectvo v rámci projektu městské minifarmy, který bychom rádi dokončili během let 2015 a 2016 – v závislosti na podpoře, jakou se nám podaří získat," uvedl Miroslav Kundrata, ředitel Nadace Partnerství.

Městské zahrady jsou pro společnost přínosem

Naši společnost pravděpodobně v brzké době čeká nové uchopení pojmů „město“ a „krajina“. Nabízí se idea nového vnímání urbanity, ve kterém hrají „nové městské zahrady“ důležitou roli nejen kulturní, ale i politickou.

Jako protiváha všedního uspěchaného dne vznikají dnes ve městech odpočinkové designové oázy jeho movitějších obyvatel - uzavřené světu. Zahrada, kterou vytváří Nadace Partneství, je jejich opakem. Obrací se k světu a vyrůstá tam,  kde byl po dlouhá léta komunismu cítit chaos a opuštěnost. Návštěvníci zahrady zde nacházejí  klid, uzemnění, setkávají  se s přírodou i lidmi. Navíc se zapojují i do programů, které v zahradách nabízíme.

Přírodní zahrada s dvorkem pro domácí zvířata

Zahrady se rozkládají téměř na hektaru půdy a jsou oázou pro odpočinek i výchovu dětí v centru Brna. V přírodní zahradě je řada vyvýšených záhonů, které si lidé pronajímají a pěstují si vlastní zeleninu. Nadace Partnerství připravila řadu zahradnických kurzů pro děti i dospělé. Jednotlivé moduly na sebe navazují tak, aby byl pokryt celý zemědelský cyklus od hlíny až k plotně.

V roce 2016 probíhají finální úpravy zázemí. Vedle pěstební a odpočinkové zóny vzniklo i ukázkové pole, venkovní kuchyně, pec na chleba s grilem a udírnou a bude založen sad.

Zahradnické kurzy sestávají z následujících témat:

Podpořte nás

Děkujeme všem, kteří úpravy a provoz zahrad podporují. Bez profesionální práce zaměstnanců a darů od firem, institucí i jednotlivců by zahrady v dnešní podobě nemohly být.
 
Vrátit do kdysi krásné měšťanské zahrady sester Boromejek kouzlo duchovního místa i zajímavou náplň pro školy a rodiny s dětmi nám můžete pomoci i vy, ať už jako návštěvník, dobrovolník nebo dárce.

Jak nás můžete finančně podpořit?
 
Podpořeno grantem: DBU - Deutsche Bundesstiftung Umwelt
Zahraniční partner: Humboldt Universitaet Berlin
Více o projektu DBU

Nadace Partnerství také dlouhodobě usiluje o otevření severního svahu Špilberku a jeho propojení s Údolní ulicí. Na její podnět zrealizoval Magistrát města Brna pěší nástup na Špilberk naproti porodnici na Obilním trhu. Nadace Partnerství také podporuje myšlenku cyklostezky a pěší trasy propojující ulici Husovu a Gorazdovu.