Popis:

Budování odolných a udržitelných měst může významně pomoci při řešení ekonomických, environmentálních a sociálních otázek. Cílem projektu je stimulace a inspirace městských obyvatel vedoucí k posílení odolnosti městských komunit, především v těchto oblastech:
 
  • ekonomická – posílení potravinové nezávislosti a podpora místních CSA
  • environmentální – podpora městských a komunitních zahrad
  • sociální – facilitace a veřejná participace 

Partneři sdílí své zkušenosti formou návštěv u partnerských organizací, společnými workshopy a exkurzemi, PR aktivitami a vytvořením společné brožury. 

visegrad-fund.png