Stejně jako většina průmyslových zemí se Česká republika potýká s problémem odtržení mladší generace od půdy, neznalosti potravinového řetězce a souvislostí původu potravin. Úplně ztratila reálný pohled na zemědělství s jeho provázaností mezi pěstováním plodin a domácích zvířat, zpracováním potravin, kuchyní a stolováním a také na jeho vazby k životnímu prostředí.

To platí jak pro obyvatele měst, tak i pro část venkova, která žije stále víc městským životem. Lidé nevnímají důsledky neudržitelné spotřeby spojené s ekologicky náročnou přepravou surovin a výrobků v globálním měřítku.
Opuštěné zahrady pod hradem Špilberkem v centru univerzitního Brna mají ideální potenciál pro vytvoření takové městské farmy s obrovským vzdělávacím potenciálem, který přispěje ke změnám konzumních návyků městské populace. Nadace Partnerství má se vzděláváním v oblasti udržitelného rozvoje bohaté zkušenosti.
 
Díky grantu DBU vznikne v Boromejské zahradě příslušná infrastruktura městské farmy a budou vytvořeny nové vzdělávací programy pro mládež i veřejnost.

Boromejská zahrada - přírodní zahrada
Humboldt Universitaet Berlin
DBU - Deutsche Bundesstiftung Umwelt
Otevřená zahrada - výuková zahrad 4 živlů

DBU-publicita.jpg2000px-Huberlin-logo-svg.png