Kdo je Lena Knilli?

Lena Knilli  se narodila roku 1961 v Grazu (Rakousko). Vyrostla v Západním Berlínĕ, studovala malířství - Hochschule der Künste  v Berlínĕ a  Hochschule für Angewandte Kunst ve Vídni  (u Marie Lassnig). Vystavovala mimo jiné ve Vídni, v Grazu, Praze, Brnĕ, Ljublani a v USA. V letech 1992 - 2001 žila v Praze, v současné době žije a pracuje ve Vídni.

Vychází z gestické malby (devadesátá léta), v posledních letech se zabývá převážně  kresbou, kreslenou koláží a výrazně redukovanou malbou. Zkoumá původy a podobnosti tvarů objektů souvisejících s každodenním  životem, s botanikou a anatomií, s komunikačními schopnostmi koláže.      

Samostatné výstavy (výběr):

2016 Galerie Otevřená zahrada, Brno                                                                           
2013 "Cesta do zahrady " Galerie Chaos (Střítež) 
2012 " Centimetr za den" s Janou Kasálovou v Českém centru, Praha
2010 "Spuren/Vorgaben" s P. Sceránkovou v Českém centru, Vídeň
2010 Galerie Caesar, Olomouc
2007 "Consider this" HAAC, Holland Michigan (USA)2006 "03 04 05, B. Hoeller a L. Knilli", Galerie Ars Brno
2006 "V domech" Galerie huntkastner Artworks, Praha
2004 Art Center, Winona ( USA)
2003 "Architektura kabátku" galeryje 9, Brno
2000 Galerie Aspekt, Brno
1998 "just lemon" Malá Špálovka, Praha
1998  Galerie E. Filly, Ústi n. Labem
1998 "Slike", Bejigrajska Galerija, Ljubljana/Slovinsko  
1996 "Něco se stalo " Galerie Aspekt, Brno 
1996 "Rozhodně ano! " Galerie Ruce, Praha
1996 "Obrazy " Galerie Václava Špály, Praha
1996 "SOMA" v Bethanii, Berlin
1993 "Mains publiques, mains priveés"  Galerie Le Rayon Vert, Nantes
1991 "Sechs gemeine Bilder" Galerie Cult, Vídeň
1991 "Hand und Fuß" Neue Galerie, Graz