Tomáš Růžička a Michal Veselý z Nadace Partnerství mají za sebou měsíční cestu po Peru. Cílem jejich cesty bylo dozvědět se více o problematice těžby zlata a ropy ve vztahu k tradičnímu životu původních místních obyvatel z peruánské Amazonie a horských oblastí And. Z dobrodružné cesty přivezli nádherné fotografie (kromě nich jsou autory ještě Vojtěch Mrlíka a Josef Mazánek), které vystavili na terase Otevřené zahrady. Putovní výstava nese název Peruánská Amazonie - život v ohrožení.

Součástí vernisáže byla také přednáška Peruánce Davida Velazca a hudební doprovod. Tématem přednášky byly současné konflikty mezi těžbou nerostných surovin a místními indiánskými a vesnickými komunitami v Peru. Posluchači se seznámili s aktuálními případy neoprávněné perzekuce místních lidí ze strany mezinárodních těžařských společností a státu (týká se především Yanacochy, největšího zlatého dolu v Jižní Americe). A řeč byla i o protestech indiánů Kokama z peruánské Amazonie, kteří bojují proti znečištění řek a těžbě ropy.

Kde je David Velazco?

Advokát peruánské organizace FEDEPAZ, která se zabývá ochranou lidských práv a práv životního prostředí v Peru. David Velazco se věnuje především otázce práva veřejnosti na svobodu slova, sleduje kauzy lidí, kteří jsou souzeni za mírové vyjádření svého názoru, ať již v souvislosti s těžbou minerálů v Andách nebo ropy v peruánské Amazonii. David Velazco představí během své přednášky v Otevřené zahradě případ bezprecedentního odsouzení rodiny z letošního srpna, která nechtěla opustit svůj pozemek v Andách ani po fyzickém nátlaku mezinárodní firmy připravující těžbu zlata a mědi. David nás též seznámí s narůstajícími protesty indiánů kmene Kokama proti znečištění řeky Maraňon ropou a dalšími toxickými látkami. Oba případy ilustrují narůstající napětí mezi využíváním nerostných surovin a místními obyvateli v Jižní Americe, především v Peru. David přinese aktuální informace o stavu využívání nerostných surovin v Peru a přímé svědectví o porušování mezinárodního práva pod záminkou kriminalizace místních obyvatel nadnárodními společnostmi a peruánskou vládou.

Projekt je podpořen Evropskou unií.