Úvodního slova u historické grotty se ujali Miroslav Kundrata, ředitel Nadace Partnerství, a S.M. Bohuslava Marie Kubačáková, generální představená Kongregace Milosrdných sester Karla Boromejského. Poté promluvil kněz Marek Orko Vácha, který zahradě požehnal.

Nedělní program tím ale nekončil. Organizátoři připravili koncert pěveckého sboru Kantiléna a taneční vystoupení MAXIMVS. Zahradu si lidé mohli detailně prohlédnout během komentované prohlídky. Akce se zúčastnilo na 500 lidí a nechyběli ani představitelé Statutárního města Brna – Klára Liptáková, 1. náměstkyně primátora, a Martin Ander, náměstek primátora. Za Jihomoravský kraj přišel senátor a náměstek hejtmana Stanislav Juránek.

Zahrada s příběhem

V listopadu 1944 se ulice Údolní stala jedním z terčů spojeneckého bombardování. Mezi zasažené budovy patřil i klášter řádu Milosrdných sester sv. Karla Boromejského na Údolní 35, který sestry provozovaly od r. 1864 spolu s domovem pro staré lidi a školou pro dívky. Přilehlé zahrady sloužily pro zásobování kuchyně ovocem a zeleninou. Zničený klášter Boromejky po válce ani nestačily obnovit, dodnes je na místě kláštera nezastavěná proluka. Než však byly v r. 1950 násilně odsunuty, stihly postavit nový internát. Ten jim pak byl spolu s pozemky zabaven komunistickým režimem a zahrady postupně zpustly. V zahradě se dochovala grotta, v níž byla podle dobové fotografie dříve umístěna socha Panny Marie Lurdské.

Nadace Partnerství vrací do zahrady život

V roce 2006 zakoupila Nadace Partnerství nemovitost na Údolní 33 a postupně přicházela s iniciativou na obnovu zahrad na severním úpatí Špilberka. Díky spolupráci s městem Brnem a zejména s Kongregací Milosrdných sester sv. Karla Boromejského se do zahrad vrací život. Nejprve s Otevřenou zahradou na pozemcích Nadace, která byla otevřena pro veřejnost na jaře 2013 (za rok 2014 jí prošlo 13 tisíc návštěvníků), a poté i na sousedních pozemcích ve vlastnictví Boromejek a města Brna.

„Tyto zahrady nám byly vráceny v rámci církevních restitucí. Jsme rády, že se jejich obnovy ujala Nadace Partnerství. Podporujeme jejich záměr otevřít tyto zahrady veřejnosti a využívat je k vzdělávacím aktivitám,“ uvedla S.M. Bohuslava Marie Kubačáková, generální představená Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského.
Sestry Boromejky v Brně na Údolní působily od r. 1864 do r. 1950. Provozovaly zde mateřskou školu, ubytování pro studenty, pečovatelskou službu a staraly se také o staré lidi. U kláštera byly rozsáhlé zahrady, které sloužily k odpočinku i k pěstování ovoce, zeleniny a k chovu drobného zvířectva. A právě to chce Nadace Partnerství do Boromejské zahrady vrátit, včetně kouzla duchovního místa.

Odpočinkový i vzdělávací areál

V nově otevřené Boromejské zahradě se budou konat letní příměstské tábory, výukové programy pro děti i dospělé nebo bylinkové dílny. Už dnes zahrada slouží široké veřejnosti, která si na pronajatých vyvýšených záhoncích pěstuje ovoce, zeleninu i květiny.

„Chceme poskytnout Brňanům příjemné místo k odpočinku, ekologickému vzdělávání, zahrádkaření a vrátit sem i drobné zvířectvo v rámci projektu městské minifarmy, který bychom rádi dokončili během let 2015 a 2016 – v závislosti na podpoře, jakou se nám podaří získat,“ přiblížil Miroslav Kundrata, ředitel Nadace Partnerství. „Městským dětem zoufale chybí přirozený, neromantizovaný vztah k tradičnímu zemědělskému koloběhu, banální povědomí o cestě potravy od hlíny až po vidličku. O tom, odkud se bere jídlo na našem stole, o tom, že vejce nepochází ze supermarketu, ale od živých slepic; chybí jim základní návyky pro přežití. Když se nám podaří alespoň zasít semínko u nejmladší generace, minifarma splní svůj účel,“ dodává Kundrata.

Nadace koordinuje svoje snahy o revitalizaci zahrad pod Špilberkem s městem Brnem, které v letošním roce dobuduje chybějící přístup na Špilberk od Obilného trhu. Z nové pěší cesty budou moci návštěvníci také vstoupit do Boromejských zahrad.

„Naším cílem jsou dobře upravené, dostupné a atraktivní parky v centru města. Proto mě velice těší, že se městská investice do nového vstupu do parku na Špilberk z Obilního trhu potkává s iniciativou Nadace Partnerství na obnovu Boromejských zahrad. Jsem přesvědčen, že nově otevřené zahrady Brňané ocení,“ prozradil Martin Ander, náměstek primátora statutárního města Brna.

Boromejská zahrada je přístupná veřejnosti stejně jako Otevřená zahrada – od dubna do října mezi 10. a 18. hodinou (včetně víkendů).