CSR Club, 25. února 2015: Inspirativní stoly na téma „vnímání společenské odpovědnosti“ a „péče o zaměstnance“